Välkomna!

Efter många besök och mycket övertalning har dvärgarna i Blå Bergen äntligen gått med på att öppna sina hallar för ett besök från Mithlond!

Trots att Mithlond är en alvstad har våra vänliga värdar bjudit in alla i staden. Under vilkor att alverna hålls under uppsikt. Och inte får gå ensamma. Och helst inte gå så långt ner i bergen. Och inte får gå i grupper om fler än fyra alver åt gången.

Drakar är inte tillåtna. Alls. (Drakar ombedes kontakta Dam Thengwyn för vidare information…)

Vidare låter dvärgarna hälsa att de inte har något emot damer med skägg. Damer utan skägg är också hjärtligt välkomna, helst de som inte är så långa.

Under helgen kommer det att ske en mängd aktiviteter som alla gäster kan delta i. Det kommer också att vara en marknad under lördag förmiddag med både dvärghantverk och hantverk från Mithlond.

När: 4 - 6 oktober 2013 (UT)
Gärd: 380 silvermynt (efter den 4 sptember 480 silvermynt)
Mithlonds PG: 4459118-8
Var: Rävlanda Föreningsgård

Våra gästvänliga värdar har också ställt ett dryckespaket till förfogande för hugade, givetvis fyllt med det bästa dvärgarna har att erbjuda i dryckesväg. Detta köpes separat och anmäles till anmalan @ mithlond.se senast den 25 september (UT). Priset för detta blir 100 silvermynt