Ansvariga

Huvudansvarig: Thengwyn med Hushåll
Anmälningar: Narlome
Ceremonier: Erion
Toastmaster: Gorbag
Marknaden: Fimbrethil
Husfru: Spirea
Dryckespaketet: Erion

Alla ansvariga nås på [alias]@mithlond.se
Allmänna frågor kan alltid ställas på anmalan@mithlond.se